Napotki in nasveti za svojce, prostovoljce in vse ostale, ki ste v kontaktu z obolelimi in želite ustvarjati z njimi

 • vodja predstavlja pozitivni model obnašanja za skupino s toplim, sprejemajočim vodenjem, ki bo spodbujal eksperimentiranje sodelujočih oseb in bo vse sodelujoče obravnaval kot enakovredne
 • Vodi pridobivanje izkušenj in vključuje posamezne korake pri projektu za ohranjanje strukture za dosego ciljev
 • Posluša mnenja varovancev, da bi lažje razumel njihove interese in motivacijo
 • V adiciji, da posluša, mora svoje varovance tudi opazovati, nuditi pomoč, ko je ta potrebna
 • Uporablja različne načine ustvarjanja in izzove v preizkušanje novosti
 • Spodbuja, poda povratne informacije skozi proces in pripiše vrednost

Pri pripravi delavnice je potrebno upoštevati:

 • Ročne spretnosti in zmožnosti sodelujočih oseb
 • Število sodelujočih oseb v skupini
 • Časovni okvir oziroma trajanje delavnice
 • Število osebja, ki je na voljo za pomoč in sodelovanje
 • Projekt, ki bo izziv in zanimiv pripravljalcu (vam)