PREDSTAVITEV PROJEKTA

Društvo Spominčica-Alzheimer Slovenija je v sodelovanju s študenti iz različnih študijskih smeri pričelo z izvajanjem projekta nePOZAB (Pomoč obolelim za Alzheimerjevo bolezen). Primarni namen projekta je pomoč obolelim za Alzheimerjevo demenco (AD) in njihovim svojcem ter osveščanje javnosti o AD, sekundarni pa podpora študentom pri razvoju kompetenc in pridobivanju praktičnih izkušenj pri uporabi inovativnega, problemskega ter skupinskega pristopa k reševanju praktičnega družbenega problema.

V okviru nePOZAB se organizirajo številne dejavnosti tako za obolele kot za njihove svojce ter širšo javnost. Glavni namen različnih delavnic in aktivnosti je spodbujanje kognicije in motorike, ter izboljšanje kvalitete posameznikovega življenja. Tekom projekta pa se izvajajo tudi aktivnosti, namenjene ozaveščanju javnosti in destigmatizaciji obolelih in njihovih svojcev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Kdo smo?

Projekt Nepozab se izvaja že tretje leto, tokrat od marca do junija 2019. Pod mentorstvom prof. dr. Gorazda Drevenška in nevladne organizacije Spominčica sodelujejo Dijana Džamastagić (Biopsihologija), Katarina Globočnik (Biopsihologija), Lina Habjanič (Dietetika), Klara Lelja (Biopsihologija), Petra Novak (Likovna pedagogika), Maks Evgen Obelšer (Mikrobiologija), Jure Plavec (Likovna pedagogika), Robi Ramšak (Zdravstvena nega), Satja Šušteršič (Biopsihologija), Ana Tivold (Biopsihologija) in Nives Žunec (Biopsihologija).

Projekt Nepozab je v letu 2018 potekal od julija do septembra. Projekt so v sodelovanju z društvom Spominčica izvajali študenti različnih študijskih smeri: Laura Albreht (Biopsihologija in Biotehnologija), Tamara Arh (Biopsihologija), Tomaž Babić (Kognitivna znanost), Eva Benda (Biopsihologija), Dimitri Bocciai (Dietetika), Maja Čeček (Biopsihologija), Lina Habjanič (Dietetika), Samanta Knapič (Biopsihologija in Fotografija), Klara Lelja (Biopsihologija), Nika Kuplenk (Biopsihologija) in Larisa Lara Pohorec, pod mentorstvom prof. dr. Gorazda Drevenška in prof. dr. Ernesta Ženka.

Dogodki v okviru projekta potekajo predvsem na Primorskem, Štajerskem in Notranjskem. Primaren namen projekta je pomoč obolelim za Alzheimerjevo boleznijo. V številnih centrih in domovih študenti za obolele, njihove svojce, osebje v domovih in širšo javnost pripravljajo pester nabor delavnic in predavanj. V sklopu delavnic izvajalci predstavijo Alzheimerjevo bolezen ter jim podajo znanja in tehnike s katerimi lahko ublažijo njene simptome ali preventivno vplivajo na njen razvoj. Delavnice zajemajo številna področja (krepitev spomina, fototerapija, sedeča joga, likovne delavnice in kuhanje zdrave, črevesni mikrobioti prijazne hrane), z njimi pa izvajalci želijo pospešiti procese kognicije in motorike ter izboljšati kvaliteto življenja posameznikov.

Študenti so v ta namen izdelali tudi druga aktualna in zanimiva gradiva, s katerimi promovirajo zdrav in aktiven življenjski slog. Zasnovali in izdelali so knjižico z vajami za spomin, knjižico z zdravimi recepti, oblikovali so tudi posterje in druga informativna gradiva. Omenjene izdelke si lahko pogledate na spletni strani (http://nepozab.famnit.upr.si/). V okviru projekta se bo posnel kratek film s tematiko Alzheimerjeve bolezni. Na konferenci ASK 2018 pa se bodo dotaknili etičnih dilem na področju Alzheimerjeve bolezni.